Uncategorized

Ngày 24 tháng 3 năm 1933

Ngày 24 tháng 3 năm 1933.
Toà nhà Quốc hội Đức ngập tràn cờ phướn của đảng Quốc xã. Các nhân viên của đảng Quốc xã súng ống đầy mình có mặt khắp nơi. Bên ngoài toà nhà, một đám đông quần chúng đang gào thét. Họ muốn Quốc hội phải thông qua một đạo luật trao quyền lực tuyệt đối “tạm thời” cho một nhân vật đang lên: Adolf Hitler.
Hôm đó, Hitler ra về với một thanh thượng phương bảo kiếm trong tay.
Hơn một năm sau, vào tháng 8 năm 1934, ông tự xưng là “lãnh tụ” của nước Đức, mở …
Continue Reading

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *