Uncategorized

Mấy ngày nay

Mấy ngày nay, khi PGS-TS Trần Đức Cường trả lời phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ về việc công bố bộ “Lịch sử Việt Nam” 15 tập, trong đó có ý “Không sử dụng từ “ngụy” để chỉ “Việt Nam cộng hòa” và cho đó là một “thực thể” cần phải được thể hiện trong bộ sử, trên mạng xã hội đã rộ lên phản ứng khá gay gắt, tuy nhiên cũng có một vài người ủng hộ cách sử dụng từ này của PGS và nhóm biên soạn. Tôi xin mạo muội trình bày đôi điều suy nghĩ về nội dung trên như sau:
Trước hết, cần phải ph…
Continue Reading

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *