Uncategorized

1

1.TRÍCH THƯ THỜI CHIẾN VIẾT Ở TRẠI DAVID (trong sân bay Tân Sơn Nhất)
Ngày 24/4/1975
“…Tình hình hiện nay vô cùng phấn khởi. Việc giải phóng miền Nam đã trông thấy trước mắt…. Hiện nay dư luận thế giới, dư luận miền Nam, người nào cũng thấy là việc giải phóng Sài Gòn chỉ còn là vấn đề ngày giờ. Mọi người đều mong như vậy, diễn biến ra sao do chỉ đạo của Trung ương.
Nhưng có điều là mấy ngày qua, quân Ngụy vô cùng lúng túng, như gà mắc tóc. Thiệu từ chức, chính phủ bất lực. Cả Sài Gòn xôn xao.
Các nhà báo ngoại quốc đều xin chụp ảnh với anh em ta, để đề phòng khi cần thì chứng minh là có liên hệ với cách mạng.
Những người Việt Nam làm cho chính quyền Ngụy tìm cách chứng minh là họ có thiện cảm với cách mạng. Bọn lính dù vốn ngông nghênh, ác ôn, nhưng gần đây qua trụ sở đoàn đều có cử chỉ chào, vẫy tay tỏ thái độ lễ độ với hai đoàn của ta…”
2. TRÍCH THƯ THỜI CHIẾN
Sài Gòn, 7/5/1975
…Anh đến Sài Gòn ngày 1/5. Đến Dinh Độc Lập lúc Dương Văn Minh còn ở đó, nhưng không có máy ảnh mang theo. Ngày 2/5 trở lại đã chiều tối, tranh thủ chụp một bức ảnh gửi em làm kỷ niệm, (chụp ảnh lấy ngay nên chỉ được một chiếc).
Sài Gòn rất đông, suốt các ngả đường dòng người, dòng xe đi như nước. Trật tự và sinh hoạt bình thường trở lại nhanh. Địch kìm kẹp, tuyên truyền nhiễu sự nhiều năm nhưng nhân dân Sài Gòn hàng triệu người nổi dậy phối hợp với bộ đội. Nhiều khu phố quần chúng cách mạng đã làm chủ trước khi bộ đội vào.
Mọi người kể cả sĩ quan, binh lính, nhân viên nguy quyền qua thực tế tiếp xúc với ta đều phục và tin cách mạng. Đón bộ đội ta với cả cờ hoa và niềm tự hào dân tộc. Chắc em nghe đài phương Tây, đã nghe họ nói phần nào…Gửi em tất cả niềm vui, xúc động, nhớ thương và tự hào”
3. TRÍCH THƯ LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN THẠC, 1 DỰ ĐOÁN VỀ NGÀY CHIẾN THẮNG???
Ngày 18/9/1971
“Thuyền cần gió táp mưa sa…”
Bất kỳ một sự vinh quang nào cũng cần phải trả bằng một giá. Và khó khăn gian khổ càng nhiều và thử thách càng nhiều, sự vinh quang đó càng trở nên rực rỡ.
Chúng ta đừng đi tìm những chân lý sâu xa đơn thuần qua những áng văn và những bài thơ và bài toán. Ngày 30/4/1975, T. sẽ trả lời cho P. câu: Hạnh phúc là gì?…”
(Trích trong tuyển tập Những lá thư thời chiến Việt Nam, nhà văn Đặng Vương Hưng st, biên soạn và giới thiệu )

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *