Uncategorized

✒BẠN THÂN YÊU

✒BẠN THÂN YÊU
Tôi không thể cung cấp cho bạn mức giá thấp nhất. Tôi chỉ có thể cung cấp cho bạn chất lượng cao nhất
Tôi tình nguyện dùng thời gian của tôi để giải thích cho bạn. Nhưng nhất định sẽ không muốn khiến chất lượng thấp đi để phải xin lỗi bạn cả đời. ❌
Nếu như chỉ đơn thuần chạy theo lợi nhuận, Tôi hoàn toàn có thể thông qua việc giảm giá thành, để đạt được mục đích tiêu thụ hàng nhanh. Nhưng tôi tin rằng chỉ có chất lượng hoàn hảo mới là điều khiến tôi tự hào.

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *